elsvet.bg

http://elsvet.bg/
Фирмата се занимава с търговия на електроапаратура ниско и средно напрежение, електроматериали, честотни регулатори, контролно - измервателна апаратура, проводници и кабели, инструменти, светлоизточници, битови, промишлени, улични, паркови и специални осветителни тела, инженерингова дейност, производство на електротабла и монтаж на електроинсталации.

Loading...
Loading...