Какво е SSL?

SSL (Secure Sockets Layer) е протокол разработен от Netscape Communications Corporation. Основното му предназначение е да установи защита на информацията от подслушване, подправяне и т.н. Осигурява висока степен на конфиденциалност. Използва се при on-line разплащания, on-line трансфери, електронно банкиране и др.

SSL сертификатът осигурява криптирана връзка между сървъра и клиентския браузър. Ако от вашия уеб сайт се изпраща или се получава конфеденциална информация (платежни данни, информация за профили и акаунти, пароли за достъп, данни от кредитни карти, банкови сметки и т.н.), тогава е силно препоръчително сайтът да бъде обезпечен със SSL сертификат.

SSL сертификатитен които предлагаме са издадени от оторизиран провайдър (trusted authority) и са съвместими с 99,9 % от браузърите. При тях не се извежда съобщение, че посещението на сайта е рисковано.

Ако желаете да разберете повече за предлаганите от нас SSL сертфикати, моля да се свържете с нас чрез някоя от формите ни за контакт.

Loading...
Loading...