Как се прави уеб сайт?

Изработката на един сайт е процес, който включва няколко основни етапа:
• Създаване на концепция за сайт
• Детайлно разгръщане на създадената концепция
• Изработка на дизайн за сайта
• Импортиране на готовия дизайн
• Изработка на модули и тяхното интегриране
• Обработка на текстови и снимков материал и пълнене на базата данни

Всеки един етап е важен и трябва да бъде обработен професионално от специалист. Всяка една грешка, на който и да е от етапите, води до изработката на така нареченият - „нефункциониращ“ сайт.

Създаване на концепция за сайт

Изграждането на сайта започва с определяне на целите и задачите, които се преследват с направата на сайта. Примерни цели са: привличане на клиенти, информираност на вече съществуващи клиенти, представяне на определен продукт, лидерство на компанията в съответния бранш,интернет търговия и др.

Трябва да се определи точно към коя аудитория е насочеността на сайта. Това дефиниране на таргет групата е основен показател, за това как би трябвало да изглежда самият сайт. Сайт, който е насочен и разчита само на младежка аудитория, ще се отличава не само структурно, но и визуално от сайт за професионално ориентирани общества и т.н. На следващият етап се обсъждат въпросите за техническото оформление на сайта, обсъждат се и се записват основните изисквания към бъдещата функционалност на сайта и се определя неговата цена.

Детайлно разгръщане на създадената концепция

На този етап "Детайлно разгръщане на създадената концепция" се изследва структурата, функционалността, навигацията, изискванията към дизайна и към формата на предоставяните изходни данни. Така става възможно лесното определяне на изискуемите модули, които са необходими за сайта и трябва да се изработят. В случаите, когато се разработват малки сайтове от типа визитка, цената на този етап може да достигне 50% от цената на целия сайт. Което не е притеснително, защото този тип сайтове са със значително по ниска цена от типа интернет магазин и др.

Изработка на дизайн за сайта

Дизайна е един от най-важните елементи, които спомагат за подходяща визуализация на концепцията за сайта и неговата целева група. В зависимост от времевата ограниченост на дизайнера за направата на конкретен проект, както и конкретно определения ценови фактор са определящи за качествената изработка на съответното задание. По-големия времеви диапазон за дизайн гарантира по-интересна концепция, съответно избора между не толкова скъпият и скъпият уеб дизайн ще се отличават значително по оригиналност на идеята, което не би засегнало тяхното качество. В зависимост от сложността на изпълнение на заложените изисквания от страна на поръчителя към уеб дизайна се определя и цената на разработвания уеб дизайн. Съответно цената на самия дизайн варира в порядъка от 20% до 40% от цената за направата на уеб сайта.

Импортиране на готовия дизайн

Този процес е задължително да се извърши от специалист с цел получаване на желания от поръчителя резултат. В случаите когато бъде подаден готов проект от поръчителя цената за импортиране варира в зависимост от качествената изработка на самия дизайн. За избягване на проблеми с импортирането е препоръчително тясно комуникация със специалиста, който ще се заема с изпълнението на изработката на сайта. Понякога се получава разлика между цената за импортиране на подаден дизайн и за изработка на нов такъв, заради изискванията на клиента и може да я надхвърли. Съответно качествения резултат няма да бъде променен, но цената ще бъде коригирана.

Изработка на модули и тяхното импортиране

Много важно е да се определят подходящите модули за изграждане за сайта, и те да бъдат импортирани правилно и коректно. Важно е заданието за тяхното създаване да бъде определено в началото на създаването на сайта. Определянето още в самото начало на нужните модули води до понижаване тяхната стойност, защото реализацията им е по-лесно осъществима, докато изработването на допълнителни модули в един по - късен етап би довело до по - сложното им импортиране и несъвместимост с някой друг модул и да се получи така че два или повече модула да се "бият" помежду си.

Обработка на текстовия и снимков материал

Въпреки многократните повторения и тук трябва да се каже, че обработката на текстовия и снимков материал трябва да бъде оразмерен, оформен и коригиран от специалист. Качването на различни по големина снимки с различни размери, както и качването на текстове с различен размер на шрифта и вида на шрифта, води до крайно неприятен на визуализация сайт, който потребителите с лека ръка биха напуснали веднага. С няколко думи - въпреки всичките усилия за направата на всички други етапи необходими за изработката на добре изглеждащ и функциониращ сайт, ще бъдат напразни - Крайният желан резултат няма да бъде постигнат.

Основно цената за обработка на снимковия и текстови материал, както и пълненето на базата данни зависи от :

- Вида на предоставяните материали - това засяга на какъв материален носител са записани - електронен или хартиен (Под електронен носител се разбира - CD, флаш памет, карта памет). Дали се изработват или обработват тези материали от изпълнителя.

- Пълнене на сайта с информация - в зависимост на кой остава задължението за качване на цялата информация на поръчителя или изпълнителя. При всяка изработка на сайт се приема един приличен обем от информация, който трябва да се качи на сайта за да може да се тества неговата функционалност. Ако поръчителят прецени да вкараме цялата информация, цената се опредяля в зависимост от вида и обема на предоставената информация.

След вкарване на цялата информация сайта се тества основно, ако има проблеми, бъгове или други нефункциониращи части, се оправят. Когато бъде одобрен окончателно от поръчителя сайта се публикува в Интернет, а също се регистрира в основните търсещи системи и каталози.

Loading...
Loading...