Какво е лого и трябва ли ми?

Логото е графичен елемент или емблема, представящ по определен начин корпорация, сдружение, организация, продукт или дори отделна личност. Има много видове лога, има такива, които са изцяло графични (символи или икони), други съставени от текст (надпис), а трети съвкупност от двата вида като текста е интегриран като част от логото. Често в средствата за масова комуникация, думата "лого" се използва като синоним на понятията търговска марка или бранд. 

Логотo е неделима част от изграждането на фирмения стил на всяка една компания. Уникалният фирмен образ (логото) служи за идентификация и утвърждаване на фирмата в съответната област.