Как се прави уеб сайт?

Изработката на един сайт е процес, който включва няколко основни етапа:
• Създаване на концепция за сайт
• Детайлно разгръщане на създадената концепция
• Изработка на дизайн за сайта
• Импортиране на готовия дизайн
• Изработка на модули и тяхното интегриране
• Обработка на текстови и снимков материал и пълнене на базата данни

Какво е лого и трябва ли ми?

Логото е графичен елемент или емблема, представящ по определен начин корпорация, сдружение, организация, продукт или дори отделна личност. Има много видове лога, има такива, които са изцяло графични (символи или икони), други съставени от текст (надпис), а трети съвкупност от двата вида като текста е интегриран като част от логото. Често в средствата за масова комуникация, думата "лого" се използва като синоним на понятията търговска марка или бранд. 

Loading...