Какво е SERP?

SERP е съкращение от Search Engine Result Page и представлява стрaниците, които ти се показват, след като извършиш някакво търсене в Google или някоя друга търсачка. Стандартно страниците в търсачките показват първите десет, най-подходящи според търсачката, сайтове.

Loading...