Какво е SEO?

SEO е съкращение от Search Engine Optimization - Оптимизация за търсачки.

Това е процес на оптимизиране на сайт свързан със стремеж към показване на максимума от съдържанието на даден сайт и в крайна сметка постигане на по-добри позиции в резултатите от търсенията в търсачките (SERPs)

Какво е SERP?

SERP е съкращение от Search Engine Result Page и представлява стрaниците, които ти се показват, след като извършиш някакво търсене в Google или някоя друга търсачка. Стандартно страниците в търсачките показват първите десет, най-подходящи според търсачката, сайтове.

Loading...