Нужен ли ми е уеб сайт?

Това е един комплексен въпрос на който ще се опитаме да Ви отговорим с няколко изречения...


Живеем в 21-ви век, ерата на информационните технологии. Все повече хора използват Интернет като своя основен източник на информация. В днешно време един средностатистически човек използва интернет дори в градския транспорт.

Как се оптимизира уеб сайт?

15 фактора на оптимизация за търсещи машини, известна още като SEO (Search Engine Optimization). Недейте просто да обсъждате кои са най-важните фактори. Направете така, че вашата цел да е симбиоза от тези 15 SEO фактора.

1. Ключовите думи трябва да са близки до тага "title" домейн.

Напълно достатъчно е да ги сложите в началото на тага.

Как се прави уеб сайт?

Изработката на един сайт е процес, който включва няколко основни етапа:
• Създаване на концепция за сайт
• Детайлно разгръщане на създадената концепция
• Изработка на дизайн за сайта
• Импортиране на готовия дизайн
• Изработка на модули и тяхното интегриране
• Обработка на текстови и снимков материал и пълнене на базата данни