tmsco.bg

http://www.tmsco.bg/
Фирма ТМС Ко предлага проектиране и изграждане на специализирани цифрови радиомрежи. Доставка на специализирана радиокомуникационна апаратура за промишлени и правителствени нужди. Доставка на конвеционално радио. Доставка на резервни части.

Loading...
Loading...