dilexatrading.com

http://dilexatrading.com/
Дилекса Трейдинг ЕООД е дружество, лицензирано от РИОСВ гр. София, специализирано в дейностите - събиране и транспортиране на опасни биологични отпадъци и замърсено болнично бельо.

Loading...
Loading...