Какво е SEO?

SEO е съкращение от Search Engine Optimization - Оптимизация за търсачки.

Това е процес на оптимизиране на сайт свързан със стремеж към показване на максимума от съдържанието на даден сайт и в крайна сметка постигане на по-добри позиции в резултатите от търсенията в търсачките (SERPs)

Какво е SERP?

SERP е съкращение от Search Engine Result Page и представлява стрaниците, които ти се показват, след като извършиш някакво търсене в Google или някоя друга търсачка. Стандартно страниците в търсачките показват първите десет, най-подходящи според търсачката, сайтове.

Какво е IP адрес

IP адресът е уникален номер, който се използва от машини (обикновено компютри), за да се свързват едни с други, когато изпращат информация през Интернет или локална мрежа, използвайки Интернет протокол (IP). Той позволява на машините, които предават информацията, да знаят къде да я изпращат, а на машините, които получават информацията, да знаят, че тя идва от желаното местоназначение.